Tekniske data

Våre konsulenter er alltid klare til å besvare spørsmål om det er noe som er uklart.
Under finner du informasjon som kan være til hjelp ved utregning og dimensjonering.

 

Tilgjengelig elementtyper

Trykk her for utvidet pdf versjon.

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg
element.jpg

ENKLE DESIGN REGLER

Metode for å bestemme spennvidde og tykkelse på dekkene i tidlig faser.
Generelt er det deformasjonskrav som setter begrensning til spennviddene til dekkene.

L/d ≤ 30 for Enveisplater
L/d ≤ 39 for flerfelts flatdekker
L/d ≤ 10 for utkragere

490504608.jpg

SKJÆRDESIGN

Dekket kan få økt moment og skjærkapasistet i kritiske områder ved å fjerne plastkuler slik at vi har et massivt dekke i dette området

JoshuaTree.jpg

BRANNEGENSKAPER

  • Bubbledeck oppfører seg på samme måte som massiv dekker med hensyn på brann.

  • Overdekningen til armeringen blir bestemmende for dekkests brannkapasistet.

  • Plastkulene forkuller ved ca. 300° uten at det har effekt på konstruksjonen.

LYD

Tykkelse   Rw       Ln
230 mm   55 dB   75 dB
280 mm   57 dB   73 dB
340 mm   59 dB   71 dB

Generelt ligger de minste BubbleDeck tykkelsene i samme lydklasse område som hulldekker,
og må derfor bygges opp med eventuelt lett flytende gulv for å ivareta lydkrav.