Lettere konstruksjon og større frihet med BubbleDeck® 

Arkitektenes favoritt gir lettere betongelementer med ekstrem utformingsfleskibilitet. 

01.jpg

BubbleDeck® konseptet

- BubbleDeck er et dekke som oppfører seg som et vanlig flatdekke som spenner i 2 retninger.

- Plastkulenes funksjon er å redusere vekt, uten vesentlig reduksjon i bæreevne og stivhet.

- Ved å legge plastkuler i et predefinert armeringsnett oppnås en optimalisert betongkonstruksjon, hvor kreftene fritt fordeles i 3 dimensjoner.

- Strekk og trykksoner blir ikke påvirket av plastkulene.

- Dekkets momentkapasitet kan forenklet kalkuleres til M=0.6d2. hvor d er armerings diameteren.

- På grunn av proporsjonene til de forskjellige BubbleDeck® typene, kan denne formelen brukes på alle typene.

betongdekker.jpg

Fordeler med Bubbledeck®

- Større frihet med henhold på arkitektonisk uttrykk, søyleplassering, spennvidder og utkrager

- Redusere kostnadene ved fundamentering

- Ingen underliggende bjelker

- Skreddersydde elementer som monteres hurtig på byggeplassen.

- Elementstørrelser opp til 30 m2.

- Reduserer arbeidene som må utføres på byggeplass mest mulig.

- Størst mulig prefabrikasjon i fabrikk.

jjj.jpg

Veileder for prosjektering

- Prosjekteringsveileder laget for entreprenør og andre innvolverte
Last ned her

Veileder for RIB
Dimesjoneringsveileder forBubbleDeck®
Veilederne er utgått og følger ikke ny standard. Vi jobber med å utarbeide nye.


- Fullversjon (UTGÅTT)
Last ned her

- Kortversjon (UTGÅTT)
Last ned her