Miljøregnskap

MILJØREGNSKAP

  • Mindre matrialer
  • Mindre energi forbruk
  • Sparer CO2 utslipp med opp til 40 kg/m2
  • Alt kan resirkuleres
  • 1 kg plastikk erstatter 100 kg betong

Sammenlignet med et dekke av massiv betong med samme tykkelse,
sparer BubbleDeck teknologien 35% betong.

Ved produksjon av 1 tonn sement, slippes det ut omtrent 800 kg CO2.
For 1 m3 med betong blir CO2 utslippet nesten 300 kg.
Da er ikke engang steinbruddsdriften og transporten medregnet.

Andre drivhusgasser og naturlige ressurser (vann, sand, stein) blir også reduserst kraftig.

BubbleDeck systemet bruker resirkulert plastikkballer, og alt av matriale kan gjennvinnes ved riving.